Bakgrunn

Nordens Pompeii

Oslos har gjennomlevd en enestående byutvikling. Fra en fortid som Norges «hovedstad» og så en nedgravd og glemt tilværelse, er det nå mulig å gjenskape Oslos første bysamfunn som et «Nordens Pompeii».

På 1300-tallet hadde Oslo vokst til en meget viktig havneby innerst inne i fjorden, med kirkens sentrum i nord og kongenes område i sør. I 1624 ble imidlertid Oslos borgere tvangsflyttet over til den nye by Christiania på den andre siden av Bjørvika.

På 1700-tallet ble Middelalderens Oslo et jordbruksområde, og bevisstheten om det gamle bysamfunnet forsvant. Middelalderbyen ble rett og slett glemt.

På 1800-tallet ble de aller første ruinene av middelalderbyen Oslo gjenfunnet mellom veier og togskinner i Gamlebyen. Datidens arkeologer omtalte den som et «Nordens Pompeii».

På 1900-tallet ble store veianlegg og utvidet togtrafikk mellom ruinene gjorde det gamle bysamfunnet utilgjengelig. Det var fortsatt umulig å oppfatte sammenhengen i middelalderbyen.

På 2000-tallet ble det bygget ny vei- og togtunneler har lettet trafikkpresset og gjør det snart mulig å gjenskape deler av Oslos sjeldne middelalderby, «Nordens Pompeii».