Gjenoppbygging av et bygårdstun fra 1300-tallet

Oslos første bysamfunn besto av en rekke bygårder, det vi si fullverdige bygårdstun som ble bygget opp som bondegårder inne i byen. Hvert enkelt bygårdstun var middelalderbyens eiendomsenhet og besto av en rekke bygninger som til sammen ga rom for bolig, håndverk og handel.

Et gjenreist bygårdstun vil derfor kunne bli et viktig første skritt på veien til å gjenskape middelalderbyen som en levende arena for opplevelse av og kunnskap om Oslos første bysamfunn.

Kulturetaten planlegger å gjenoppbygge et helt bygårdstun rett ved Oslo torg, og har fått 1 million kr. fra Sparebankstiftelsen til forprosjekt.

Selve oppbyggingen er det imidlertid foreløpig ikke midler til. Stiftelsen Oslo Middelalderby anser derfor det å samle inn midler til et gjenoppbygget bygårdstun som sitt aller viktigste prosjekt.

Et slikt gjenoppbygget bygårdstun fra Oslo middelalderby vil kunne ha tredobbelt gevinst:

  – tilby barn og unge aktiv formidling

  – gi alle besøkende ekte opplevelser

  – formidle tradisjonell bygging

Bygårdstun, tegnet av Karl Fredrik Keller