Gater og gateløp

Siden middelalderbyen ble gjenfunnet som et «Nordens Pompeii» midt på 1800-tallet, har det vært mest fokus på de enkelte ruinene etter hvert som de ble funnet, gravd fram og satt i stand. Først i nyere tid har man også konsentrert seg om å få fram helheten i den gamle byen.

Det er især gateløp som tegner opp en slik sammenheng, og i Landskapsplanen for Middelalderparken er Clemensallmenningen, Vestre strete og Østre strete hentet fram igjen som strukturer i parken. I tillegg er det viktig å skape en bevissthet om at flere av dagens gater i Gamlebyen er veiløp som har vært i bruk siden middelalderen.

Kulturetaten har fått kr. 250 000 til et forprosjekt for å lage en stor bymodell som skal settes opp rett ved Oslo ladegård. Planen er at en slik modell skal kunne synliggjøre middelalderbyens helhet.

Stiftelsen har som formål å «…bidra til å finansiere tiltak som gir struktur og sammenheng i Oslos middelalderby». Det kan derfor bli aktuelt å også samle inn midler til å realisere Kulturetatens planlagte store bymodell av Oslo år 1300.

Illustrasjon: Karl-Fredrik Keller / Leif Gjerland