Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal samle inn midler som skal brukes til å gjøre Oslos middelalderhistorie levende for alle byens innbyggere.
Styret består av syv forskjellige personer med ulik bakgrunn og erfaring.

Nyvalgt styreleder er tidligere riksantikvar, nåværende sorenskriver i Vestfold, Jørn Holme. Oppdatering kommer. E-post: jorn.holme@domstol.no, tlf 979 53 307. Kjell Erik Eide ble valgt som nytt styremedlem 15.5.23. E-post KeeEide@outlook.com, tlf 907 58 249.

Målfrid Nyrnes
Arkitekt, tidligere enhetsleder i Plan- og bygningsetaten

«Middelalderbyen Oslo er viktig for det moderne Oslo; byens historie som by og bysamfunn starter jo der, og sporene av den har unik kvalitet. Jeg håper at Middelalderbyens utstrekning, omfang og innhold kan bli tydelig og storslått, og få et innehold som kan gi oss identitet som skaper tilhørighet.»  

Hanne Herrman
Akademiker, daglig leder i Viken folkeakademi

«Oslo middelalderby handler også om det katolske Norge fra ca. år 1000 og frem til 1537; om religionen som kulturforvalter; trosliv, arkitektur, kunst og litteratur. Middelalderbyen må ivaretas for å fremme innsikt og kunnskap om en tid med stor betydning for vår egen selvforståelse.»

Espen Ophaug
Organisasjonssjef i Fortidsminneforeningen, tidligere bystyremedlem i Oslo

«Oslo Middelalderby et helt unikt prosjekt i arbeidet med å formidle middelalderhistorie midt i en moderne storby. De mange lag av levende historie på den korte strekningen fra Ladegården til Kvadraturen gjør utviklingen av middelalderbyen svært viktig for å knytte den historiske og den moderne byen sammen.»

Lars Windfeldt
Investor og eiendomsutvikler

«Det er unikt å ha fotavtrykket etter en gammel middelalderby midt i sentrum. Og når hele Bjørvika nå transformeres, blir det viktigere enn noen gang å skape identitet rundt denne delen av vår historie. Det bør være mulig å gjen-skape deler av det gamle gatenettet og gjenoppbygge tidsriktige enkeltbygg.»

STEIN øberg
Naturforvaltningskandidat, leder av Fellesrådet for historielagene i Oslo

«Som motvekt og supplement i dagens digitale samfunn, må vi benytte anledning-en til å gjenoppbygge og levendegjøre deler av Oslos aller eldste bysamfunn så tidsriktig, fysisk og attraktivt som mulig. Fordi havnen var knutepunkt for ferdsel på land og sjø, bør både Oslo og Viken være med og sikre at dette lykkes.»