Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal samle inn midler som skal brukes til å gjøre Oslos middelalderhistorie levende for alle byens innbyggere.
Styret består av syv forskjellige personer med ulik bakgrunn og erfaring.

Trine Skei Grande, styreleder
Stortingsrepresentant, tidligere kulturminister og skole- og kulturbyråd i Oslo
«Historiekunnskap er i dag viktigere enn noen gang, den kan ruste oss for framtida. En levende Oslo middelalderby kan bli et sted for aktivitet, rekreasjon, opplevelse og innlevelse, et sted der historieriktige aktiviteter vil kunne gi hver av oss en god og ekte «middelalderfølelse.»

Målfrid Nyrnes
Arkitekt, tidligere enhetsleder i Plan- og bygningsetaten
«Middelalderbyen Oslo er viktig for det moderne Oslo; byens historie som by og bysamfunn starter jo der, og sporene av den har unik kvalitet. Jeg håper at Middelalderbyens utstrekning, omfang og innhold kan bli tydelig og storslått, og få et innehold som kan gi oss identitet som skaper tilhørighet.»  

Inger Karlberg
Arkeolog, tidligere mangeårig leder ved Riksantikvarens distriktskontor øst
«Middelalderbyen i Oslo er helt unik for utviklingen av hovedstaden. Når veinett og kulturspor blir tydeligere, vil det gi alle generasjoner gode opplevelser gjennom hele året, bl.a. med unike møteplasser, leirskole i gjenoppbygget bygård og historieriktige håndverksarenaer

Hanne Herrman
Akademiker, daglig leder i Viken folkeakademi
«Oslo middelalderby handler også om det katolske Norge fra ca. år 1000 og frem til 1537; om religionen som kulturforvalter; trosliv, arkitektur, kunst og litteratur. Middelalderbyen må ivaretas for å fremme innsikt og kunnskap om en tid med stor betydning for vår egen selvforståelse.»

Leif Gjerland
Historieformidler, tidligere informasjonsleder i Miljøbyen Gamle Oslo
«Tenk en gang å kunne få gå rundt i en del av Oslos middelalderby i str. 1:1, og få oppleve, forstå og lære om Oslos første bysamfunn gjennom historie-riktige aktiviteter langs datidens hovedgate Vestre strete. Og i et gjenoppbygget havneanlegg ved Vannspeilet, stedet for handelsbyen Oslos opprinnelse.»

Espen Ophaug
Organisasjonssjef i Fortidsminneforeningen, tidligere bystyremedlem i Oslo
«Oslo Middelalderby et helt unikt prosjekt i arbeidet med å formidle middelalderhistorie midt i en moderne storby. De mange lag av levende historie på den korte strekningen fra Ladegården til Kvadraturen gjør utviklingen av middelalderbyen svært viktig for å knytte den historiske og den moderne byen sammen.»

Lars Windfeldt
Investor og eiendomsutvikler
«Det er unikt å ha fotavtrykket etter en gammel middelalderby midt i sentrum. Og når hele Bjørvika nå transformeres, blir det viktigere enn noen gang å skape identitet rundt denne delen av vår historie. Det bør være mulig å gjen-skape deler av det gamle gatenettet og gjenoppbygge tidsriktige enkeltbygg.»