Drømmen om et bygårdstun

I maiutgaven av sitt nettmagasin BYPLAN publiserte Plan- og bygningsetaten en artikkel om den nye stiftelsen Oslo Middelalderby. I den omfattende artikkelen blir vi kjent med hensikt og målsetting for stiftelsen. I tillegg får vi et innblikk i styreleder Trine Skei Grandes og styremedlem Målfrid Nyrnes’ begrunnelse for å jobbe for å synliggjøre og gjenskape både bygårdstun og gatenett i det første Oslo.

Les artikkelen her


Trine Skei Grande var styreleder i stiftelsen Oslo Middelalderby fram til nyttår 2022.