Vårt formål

Stiftelsen Oslo Middelalderby skal:

 • Bidra til å finansiere tiltak som gir struktur og sammenheng i Oslos middelalderby, i
  samarbeid med Oslo kommune, foreningen Middelalder-Oslo og andre. Dette gjelder
  området mellom Nonneseter kloster og Oslo Hospital,
 • Støtte oppbygging av viktige elementer som kan tydeliggjøre Oslos middelalderby som et
  maksimalt historieriktig område.
 • Gi dagens og morgendagens osloborgere kunnskap om Middelalderbyen gjennom
  opplevelser og formidling.
 • Ta utgangspunkt i historiebaserte planer for middelalderbyen, samt andre muligheter som
  kan bli utviklet i løpet av prosessen.

Våre tiltak

Stiftelsen har valgt to viktige tiltak som skal være i fokus:

 • Bygårdstun fra 1300-tallet gjenoppbygd til allsidig bruk med vekt på barn og unge
 • Middelalderbyens gatenett gjenskapt og gjort tydelig i dagens veibilde

Illustrasjon: Karl-Fredrik Keller/Leif Gjerland

Det er også sett på ande mulige tiltak:

 • Havneanlegg ved Vannspeilet med brygger, sjøboder og naust
 • 3D-grafikkopplegg som kan gjenskape Oslos bomiljø i 1325
 • Modell av Oslo anno 1300
 • «Oslos første bysamfunn», en utstilling om folk og levesett i middelalderbyen Oslo